Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại: http://bit.ly/2VjD9Uw

Download Phiếu đăng ký dự tuyển vào 10 tại đây:

0

Các bài viết có cùng chủ đề

Thư gửi các con học sinh Hệ thống GD Hoà Bình – La Trobe – Hà Nội của Giám đốc Chuyên môn-TS Trần Thu Hiên
Dạy con tuổi dậy thì, không phải quát mắng mà cần sự thấu hiểu
Đừng để cụm từ “Con nhà người ta” ám ảnh con cái

admin

Trả lời