Tuyển sinh vào 10 năm học 2024-2025

KẾT THÚC KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

hoabinhlatrobe
hoabinhlatrobe
09:46 29/12/22 trong Hoạt động nhà trường
09:46 29/12/22 362 lượt xem
Mục lục
KẾT THÚC KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 Gió mùa về cũng là lúc LaTrobers hoàn thành kỳ thi Học kỳ I năm học 2022-2023. KẾT THÚC KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 1KẾT THÚC KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 2KẾT THÚC KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 3
KẾT THÚC KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 4 Chúc mừng LaTrobers chúng mình đã kết thúc Học kỳ I đầy thành công. KẾT THÚC KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023KẾT THÚC KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 3KẾT THÚC KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 7
KẾT THÚC KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 8 Hãy nạp đầy năng lượng và cùng “cháy” cho Học kỳ II này nhaaa! KẾT THÚC KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 1KẾT THÚC KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 2KẾT THÚC KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 11

 
Hotline
097 468 39 17
Zalo
097 468 39 17
Viber
097 468 39 17
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCn9bpztbk18IoQeLLDMF8tQ
Twitter
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Instagram