Tết 2023
slider 1
Khai giảng năm học 2022-2023
12:29 06/09/22 257 lượt xem
Giáo dục quốc phòng 2022
11:44 16/08/22 287 lượt xem
Prom - Lễ trưởng thành 2022
15:37 07/07/22 356 lượt xem
Cuộc thi Voice of La Trobe 2022
13:53 07/07/22 376 lượt xem
Voice of La Trobe 2021
15:41 18/05/21 878 lượt xem

 
Hotline
097 468 39 17
Zalo
097 468 39 17
Viber
097 468 39 17
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCn9bpztbk18IoQeLLDMF8tQ
Twitter
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Instagram