Chương trình học

Tổng quan chương trình học tại hệ thống trường Trường Phổ thông Liên cấp Hòa Bình La Trobe được thiết kế dành riêng cho ba cấp bậc: mầm non, tiểu học và trung học.

Chương trình Mầm non

Chương trình Mầm non

Mô hình Học Tập với phương pháp giáo dục REGGIO EMILIA ở bậc học Mầm non giúp các em có thể có được nhận thức cá nhân, tinh thần cộng đồng, phát triển toàn diện và hài hòa.

Đăng ký

Một vòng khám phá Hòa Bình La Trobe School

Cẩm nang cha mẹ

Tin tức & sự kiện

Khoảnh khắc học đường