Tết 2023
slider 1
Đội ngũ giáo viên trẻ được tuyển chọn kĩ, luôn nhiệt tình, tâm huyết với nghề, sẵn sàng tiếp thu và ứng dụng công nghệ, phương pháp giáo dục mới vào giảng dạy.
Đỗ Thị Trà Mi

Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ

16:50 11/11/20 638 lượt xem
Trần Thị Lụa

Giáo viên Tiếng Anh

08:51 03/08/22 164 lượt xem
Phạm Thị Quyên

Giáo viên Tiếng Anh

11:42 13/07/22 258 lượt xem
Lê Thu Hằng

Giáo viên Tiếng Anh

11:49 06/09/21 338 lượt xem
Nguyễn Thị Thu Trà

Giáo viên Tiếng Anh

16:51 11/11/20 597 lượt xem
Trịnh Thu Vân

Tổ trưởng tổ Toán

15:59 10/11/20 654 lượt xem
Nguyễn Thị Thuý Hà

Giáo viên Toán

11:51 06/09/21 379 lượt xem
Đắc Thị Thủy

Giáo viên Toán

11:51 06/09/21 366 lượt xem
Nguyễn Thùy Dương

Giáo viên Toán

08:57 12/07/22 169 lượt xem
Phạm Thu Trang

Giáo viên Toán

11:40 13/07/22 205 lượt xem
Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên Toán

16:38 11/11/20 577 lượt xem
Nguyễn Thị Bích Hồng

Giáo viên Toán

16:02 10/11/20 699 lượt xem
Lê Minh Thư

Tổ trưởng Tổ Văn

16:45 11/11/20 594 lượt xem
Nguyễn Ngọc Thùy Linh

Giáo viên Văn

16:46 11/11/20 612 lượt xem
Nguyễn Ngọc Vân

Giáo viên Văn

16:47 11/11/20 605 lượt xem
Phạm Quang Nam

Giáo viên Văn

16:46 11/11/20 532 lượt xem
Lê Thị Trang

Giáo viên Văn

08:56 12/07/22 169 lượt xem
Phạm Ngọc Thảo Yến

Giáo viên Văn

08:55 12/07/22 245 lượt xem
Bùi Bích Thủy

Giáo viên Văn

16:45 11/11/20 587 lượt xem
Đào Thị Tuyết

Giáo viên Công nghệ thông tin

16:53 11/11/20 556 lượt xem
Trần Hoàng Thiện

Giáo viên Công nghệ thông tin

11:52 06/09/21 344 lượt xem
Nguyễn Hoàng Long

Giáo viên Công nghệ thông tin

08:51 12/07/22 162 lượt xem
Đặng Thị Vân

Giáo viên Lịch Sử

17:11 23/08/22 115 lượt xem
Tạ Duy Thanh

Giáo viên Lịch sử

16:48 11/11/20 570 lượt xem
Ngọc Bích Phượng

Giáo viên Địa lý

14:17 23/08/22 114 lượt xem
Nguyễn Thị Hằng

Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội

16:49 11/11/20 586 lượt xem
Phạm Thị Hằng

Tổ trưởng Tổ Tự nhiên

16:41 11/11/20 580 lượt xem
Nguyễn Thị Phương Thúy

Giáo viên Vật lý

16:40 11/11/20 567 lượt xem
Nguyễn Thị Cẩm Vân

Giáo viên Hóa

16:41 11/11/20 609 lượt xem
Trần Thu Hòa

Giáo viên Sinh học

16:52 11/11/20 544 lượt xem
Tạ Như Quỳnh

Giáo viên Thể dục

11:52 06/09/21 349 lượt xem
Đinh Nguyên Diễm

Trưởng phòng Giáo vụ

16:17 23/10/20 617 lượt xem
Trần Thị Thu Hương

Giáo vụ

16:17 23/10/20 547 lượt xem
Nguyễn Phan Thắng

Trưởng phòng Giám thị

16:18 23/10/20 554 lượt xem
Vũ Thị Hồng Vân

Giám thị

15:58 10/11/20 562 lượt xem
Bùi Kim Hồng

Giám thị

15:58 10/11/20 571 lượt xem

 
Hotline
097 468 39 17
Zalo
097 468 39 17
Viber
097 468 39 17
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCn9bpztbk18IoQeLLDMF8tQ
Twitter
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Instagram