Slider 1
Slider 2Slider 1
Slider 5
Đội ngũ giáo viên trẻ được tuyển chọn kĩ, luôn nhiệt tình, tâm huyết với nghề, sẵn sàng tiếp thu và ứng dụng công nghệ, phương pháp giáo dục mới vào giảng dạy.
Nguyễn Thị Cẩm Vân

Tổ trưởng Tổ Hóa

16:41 11/11/20 183 lượt xem
Hoàng Thị Thu Hồng

Giáo viên Hóa

16:42 11/11/20 174 lượt xem
Trịnh Thu Vân

Giáo viên Toán

15:59 10/11/20 178 lượt xem
Trần Thế Mạnh

Giáo viên Toán

16:00 10/11/20 178 lượt xem
Vũ Thị Phượng

Giáo viên Toán

16:01 10/11/20 167 lượt xem
Nguyễn Thị Bích Hồng

Giáo viên Toán

16:02 10/11/20 173 lượt xem
Đào Thị Vân Anh

Tổ trưởng Tổ Toán

16:10 10/11/20 171 lượt xem
Hà Bích Vượng

Giáo viên Toán

16:11 10/11/20 190 lượt xem
Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên Toán

16:38 11/11/20 173 lượt xem
Lại Thanh Thủy

Giáo viên Vật lý

16:39 11/11/20 181 lượt xem
Nguyễn Thị Phương Thúy

Giáo viên Vật lý

16:40 11/11/20 173 lượt xem
Phạm Thị Hằng

Tổ trưởng Tổ Vật lý

16:41 11/11/20 169 lượt xem
Bùi Bích Thủy

Giáo viên Văn

16:45 11/11/20 175 lượt xem
Lê Minh Thư

Tổ trưởng Tổ Văn

16:45 11/11/20 175 lượt xem
Nguyễn Ngọc Thùy Linh

Giáo viên Văn

16:46 11/11/20 165 lượt xem
Phạm Quang Nam

Giáo viên Văn

16:46 11/11/20 152 lượt xem
Nguyễn Ngọc Vân

Giáo viên Văn

16:47 11/11/20 171 lượt xem
Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Văn

16:48 11/11/20 165 lượt xem
Tạ Duy Thanh

Giáo viên Lịch sử

16:48 11/11/20 169 lượt xem
Đặng Thị Vân

Giáo viên Lịch sử

16:49 11/11/20 183 lượt xem
Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên Địa lý

16:49 11/11/20 174 lượt xem
Đỗ Thị Trà Mi

Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ

16:50 11/11/20 179 lượt xem
Phạm Thùy Trang

Giáo viên Tiếng Anh

16:50 11/11/20 175 lượt xem
Nguyễn Thị Thu Trà

Giáo viên Tiếng Anh

16:51 11/11/20 180 lượt xem
Ngô Minh Tươi

Giáo viên Tiếng Anh

16:51 11/11/20 171 lượt xem
Trần Thu Hòa

Tổ trưởng Tổ Sinh

16:52 11/11/20 171 lượt xem
Phạm Ngọc Bích

Tổ trưởng Tổ Tin học

16:52 11/11/20 171 lượt xem
Đào Thị Tuyết

Giáo viên Tin học

16:53 11/11/20 168 lượt xem
Vũ Đình Đức

Tổ trưởng Tổ Thể dục

16:53 11/11/20 155 lượt xem
Trần Thị Thu Hương

Giáo vụ

16:17 23/10/20 167 lượt xem
Đinh Nguyên Diễm

Trưởng phòng Giáo vụ

16:17 23/10/20 164 lượt xem
Nguyễn Phan Thắng

Trưởng phòng Giám thị

16:18 23/10/20 167 lượt xem
Vũ Thị Hồng Vân

Giám thị

15:58 10/11/20 170 lượt xem
Bùi Kim Hồng

Giám thị

15:58 10/11/20 171 lượt xem

 
Hotline
097 468 39 17
Zalo
097 468 39 17
Viber
097 468 39 17
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCn9bpztbk18IoQeLLDMF8tQ
Twitter
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Instagram