Tuyển sinh năm học 2023-2024
slider 1
Đội ngũ giáo viên trẻ được tuyển chọn kĩ, luôn nhiệt tình, tâm huyết với nghề, sẵn sàng tiếp thu và ứng dụng công nghệ, phương pháp giáo dục mới vào giảng dạy.
Đỗ Thị Trà Mi

Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ

16:50 11/11/20 742 lượt xem
Trần Thị Lụa

Giáo viên Tiếng Anh

08:51 03/08/22 256 lượt xem
Phạm Thị Quyên

Giáo viên Tiếng Anh

11:42 13/07/22 347 lượt xem
Lê Thu Hằng

Giáo viên Tiếng Anh

11:49 06/09/21 423 lượt xem
Nguyễn Thị Thu Trà

Giáo viên Tiếng Anh

16:51 11/11/20 705 lượt xem
Trịnh Thu Vân

Tổ trưởng tổ Toán

15:59 10/11/20 753 lượt xem
Nguyễn Thị Thuý Hà

Giáo viên Toán

11:51 06/09/21 479 lượt xem
Đắc Thị Thủy

Giáo viên Toán

11:51 06/09/21 450 lượt xem
Nguyễn Thùy Dương

Giáo viên Toán

08:57 12/07/22 251 lượt xem
Phạm Thu Trang

Giáo viên Toán

11:40 13/07/22 282 lượt xem
Đỗ Phương Anh

Giáo viên Toán

14:05 27/04/23 614 lượt xem
Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên Toán

16:38 11/11/20 668 lượt xem
Nguyễn Thị Bích Hồng

Giáo viên Toán

16:02 10/11/20 795 lượt xem
Lê Minh Thư

Tổ trưởng Tổ Văn

16:45 11/11/20 702 lượt xem
Nguyễn Ngọc Thùy Linh

Giáo viên Văn

16:46 11/11/20 708 lượt xem
Nguyễn Ngọc Vân

Giáo viên Văn

16:47 11/11/20 674 lượt xem
Phạm Quang Nam

Giáo viên Văn

16:46 11/11/20 612 lượt xem
Lê Thị Trang

Giáo viên Văn

08:56 12/07/22 246 lượt xem
Bùi Bích Thủy

Giáo viên Văn

16:45 11/11/20 670 lượt xem
Vũ Cẩm Tú

Giáo viên Văn

09:59 25/04/23 565 lượt xem
Đào Thị Tuyết

Giáo viên Công nghệ thông tin

16:53 11/11/20 630 lượt xem
Trần Hoàng Thiện

Giáo viên Công nghệ thông tin

11:52 06/09/21 417 lượt xem
Nguyễn Hoàng Long

Giáo viên Công nghệ thông tin

08:51 12/07/22 235 lượt xem
Đặng Thị Vân

Giáo viên Lịch Sử

17:11 23/08/22 210 lượt xem
Ngọc Bích Phượng

Giáo viên Địa lý

14:17 23/08/22 192 lượt xem
Nguyễn Thị Hằng

Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội

16:49 11/11/20 668 lượt xem
Hoàng Thái Tuân

Giáo viên Địa lý

14:36 25/04/23 385 lượt xem
Nguyễn Thị Thanh Xuân

Giáo viên Lịch sử

10:42 03/02/23 73 lượt xem
Phạm Thị Hằng

Tổ trưởng Tổ Tự nhiên

16:41 11/11/20 648 lượt xem
Nguyễn Thị Phương Thúy

Giáo viên Vật lý

16:40 11/11/20 643 lượt xem
Nguyễn Thị Cẩm Vân

Giáo viên Hóa

16:41 11/11/20 709 lượt xem
Trần Thu Hòa

Giáo viên Sinh học

16:52 11/11/20 633 lượt xem
Tạ Như Quỳnh

Giáo viên Thể dục

11:52 06/09/21 429 lượt xem
Đinh Nguyên Diễm

Trưởng phòng Giáo vụ

16:17 23/10/20 691 lượt xem
Trần Thị Thu Hương

Giáo vụ

16:17 23/10/20 621 lượt xem
Nguyễn Phan Thắng

Trưởng phòng Giám thị

16:18 23/10/20 641 lượt xem
Vũ Thị Hồng Vân

Giám thị

15:58 10/11/20 652 lượt xem
Bùi Kim Hồng

Giám thị

15:58 10/11/20 660 lượt xem

 
Hotline
097 468 39 17
Zalo
097 468 39 17
Viber
097 468 39 17
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCn9bpztbk18IoQeLLDMF8tQ
Twitter
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Instagram