slider 1
slider 1
Đội ngũ giáo viên trẻ được tuyển chọn kĩ, luôn nhiệt tình, tâm huyết với nghề, sẵn sàng tiếp thu và ứng dụng công nghệ, phương pháp giáo dục mới vào giảng dạy.
Đỗ Thị Trà Mi

Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ

16:50 11/11/20 536 lượt xem
Trần Thị Lụa

Giáo viên Tiếng Anh

08:51 03/08/22 64 lượt xem
Phạm Thị Quyên

Giáo viên Tiếng Anh

11:42 13/07/22 159 lượt xem
Lê Thu Hằng

Giáo viên Tiếng Anh

11:49 06/09/21 249 lượt xem
Nguyễn Thị Thu Trà

Giáo viên Tiếng Anh

16:51 11/11/20 495 lượt xem
Trịnh Thu Vân

Tổ trưởng tổ Toán

15:59 10/11/20 549 lượt xem
Nguyễn Thị Thuý Hà

Giáo viên Toán

11:51 06/09/21 283 lượt xem
Đắc Thị Thủy

Giáo viên Toán

11:51 06/09/21 278 lượt xem
Nguyễn Thùy Dương

Giáo viên Toán

08:57 12/07/22 75 lượt xem
Phạm Thu Trang

Giáo viên Toán

11:40 13/07/22 118 lượt xem
Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên Toán

16:38 11/11/20 491 lượt xem
Nguyễn Thị Bích Hồng

Giáo viên Toán

16:02 10/11/20 609 lượt xem
Lê Minh Thư

Tổ trưởng Tổ Văn

16:45 11/11/20 502 lượt xem
Nguyễn Ngọc Thùy Linh

Giáo viên Văn

16:46 11/11/20 517 lượt xem
Nguyễn Ngọc Vân

Giáo viên Văn

16:47 11/11/20 525 lượt xem
Phạm Quang Nam

Giáo viên Văn

16:46 11/11/20 446 lượt xem
Lê Thị Trang

Giáo viên Văn

08:56 12/07/22 82 lượt xem
Phạm Ngọc Thảo Yến

Giáo viên Văn

08:55 12/07/22 155 lượt xem
Bùi Bích Thủy

Giáo viên Văn

16:45 11/11/20 500 lượt xem
Đào Thị Tuyết

Giáo viên Công nghệ thông tin

16:53 11/11/20 470 lượt xem
Trần Hoàng Thiện

Giáo viên Công nghệ thông tin

11:52 06/09/21 263 lượt xem
Nguyễn Hoàng Long

Giáo viên Công nghệ thông tin

08:51 12/07/22 81 lượt xem
Đặng Thị Vân

Giáo viên Lịch Sử

17:11 23/08/22 31 lượt xem
Tạ Duy Thanh

Giáo viên Lịch sử

16:48 11/11/20 481 lượt xem
Ngọc Bích Phượng

Giáo viên Địa lý

14:17 23/08/22 32 lượt xem
Nguyễn Thị Hằng

Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội

16:49 11/11/20 491 lượt xem
Phạm Thị Hằng

Tổ trưởng Tổ Tự nhiên

16:41 11/11/20 494 lượt xem
Nguyễn Thị Phương Thúy

Giáo viên Vật lý

16:40 11/11/20 481 lượt xem
Nguyễn Thị Cẩm Vân

Giáo viên Hóa

16:41 11/11/20 513 lượt xem
Trần Thu Hòa

Giáo viên Sinh học

16:52 11/11/20 462 lượt xem
Tạ Như Quỳnh

Giáo viên Thể dục

11:52 06/09/21 266 lượt xem
Đinh Nguyên Diễm

Trưởng phòng Giáo vụ

16:17 23/10/20 531 lượt xem
Trần Thị Thu Hương

Giáo vụ

16:17 23/10/20 463 lượt xem
Nguyễn Phan Thắng

Trưởng phòng Giám thị

16:18 23/10/20 463 lượt xem
Vũ Thị Hồng Vân

Giám thị

15:58 10/11/20 473 lượt xem
Bùi Kim Hồng

Giám thị

15:58 10/11/20 484 lượt xem

 
Hotline
097 468 39 17
Zalo
097 468 39 17
Viber
097 468 39 17
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCn9bpztbk18IoQeLLDMF8tQ
Twitter
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Instagram