Tuyển sinh vào 10 năm học 2024-2025

Hệ thống phòng chức năng phong phú

Hệ thống phòng chức năng của trường đảm bảo tiện nghi, hiện đại phục vụ mục tiêu tập trung phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ cho học sinh.

Hệ thống phòng chức năng của trường đảm bảo tiện nghi, hiện đại phục vụ mục tiêu tập trung phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ cho học sinh.

Phòng Gym và Âm nhạc giúp học sinh phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc và rèn luyện độ dẻo dai, sức khỏe. Phòng Xưởng nghệ thuật là thế giới muôn sắc màu giúp nâng cao óc thẩm mỹ và phát triển năng khiếu tiềm ẩn ở các bé cấp mẫu giáo.


Các phòng chức năng của trường đảm bảo tiện nghi, hiện đại

 
Hotline
097 468 39 17
Zalo
097 468 39 17
Viber
097 468 39 17
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCn9bpztbk18IoQeLLDMF8tQ
Twitter
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Facebook
http://facebook.com/hoabinhlatrobe.edu.vn
Instagram